default-logo

Khách Sạn Mai Châu Valley view

1 đêm
  • Giá Phòng 30$ - 100$k
  • Bao gồm ăn sáng
  • Chưa bao gồm VAT
  • chưa bao gồm phí dịch vụ
Book Now!
650,000đ

Khách Sạn Mai Châu Lodge

1 đêm
  • Giá Phòng 70$ - 130$k
  • Bao gồm ăn sáng
  • Bao gồm VAT
  • Phí dịch vụ 5%
Book Now!
1.400.000đ