default-logo

Nhà Sàn số 26 Mai Châu Hòa Bình

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 30,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 650k
 • phòng riêng : 300k/đêm
 • Dịch Vụ ăn uống 80k- 150k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
30,000đ

Nhà Sàn 19 Bản Lác Mai Châu

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 40,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 800k
 • Dịch Vụ ăn uống 100k- 200k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
40,000đ

Nhà Sàn Số 6 Bản Lác Mai Châu

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 30,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 800k
 • Dịch Vụ ăn uống 80k- 200k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
30,000đ

Nhà Sàn số 8 Bản Lác Mai Châu

1 đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 40,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 8700k
 • Dịch Vụ ăn uống100k- 250k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu Hòa Bình
Book Now!
60,000đ40,000đ

Nhà Sàn Số 10 Bản Lác Mai Châu

1 đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 40,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 800k
 • Dịch Vụ ăn uống 80k- 250k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
40,000đ

Nhà Sàn Số 7 Bản Lác Mai Châu

1 đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 50,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 800k
 • Dịch Vụ ăn uống theo yêu cầu
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
50,000đ

Nhà Sàn số 9 Bản Lác Mai Châu

1 đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 40,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 550k
 • Hỗ trợ ăn uống theo yêu cầu
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
40,000đ

Nhà Sàn 20 Bản Lác

1 đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 50,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 600k
 • Hỗ trợ ăn uống theo yêu cầu
 • Vị Trí Bản Lác, Mai Châu
Book Now!
50,000đ