default-logo

Bungalow Mai Châu Farmstay

1 Đêm Bangalow
 • Giá Phòng 500k -1.200kđêm
 • Ăn sáng Miễn Phí
 • Chưa Bao gồm Thuế VAT
 • Có Nhà Hàng, Mini bar,Hồ Bơi,
 • Bản Lác Mai Châu, Hòa Bình
Book Now!
500.000đ400.000đ

Nhà Sàn 70 Bản Lác Mai Châu

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • Thuê Cả Sàn 800k
 • Khách Lẻ : 80k /người
 • Có phục vụ ăn uống tại nhà hàng
 • Bản Lác 1, Mai Châu Hòa Bình
Book Now!
80,000đ

Nhà Sàn Số 4 Bản Lác Mai Châu

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • Thuê Cả Sàn 700k
 • Phòng riêng và 400k
 • Chưa Bao gồm Thuế VAT
 • Có phục vụ ăn uống tại nhà hàng
 • Bản Lác Mai Châu, Hòa Bình
Book Now!
100,000đ

Nhà Sàn 38 Bản Lác Mai Châu

1 Đêm Phòng Riêng
 • Thuê Cả Sàn 700k
 • Phòng riêng và Bangalow 400k -1200k
 • Chưa Bao gồm Thuế VAT
 • Có phục vụ ăn uống tại nhà hàng
 • Bản Lác 2, Mai Châu Hòa Bình
Book Now!
500,000đ350,000đ

Nhà sàn số 5 Mai Châu Hòa Bình

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 30,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 700k
 • phòng riêng : 300k/đêm
 • Dịch Vụ ăn uống 80k- 150k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu, Hòa Bình
Book Now!
50,000đ30,000đ

Nhà Sàn số 26 Mai Châu Hòa Bình

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 30,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 650k
 • phòng riêng : 300k/đêm
 • Dịch Vụ ăn uống 80k- 150k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
30,000đ

Nhà Sàn 19 Bản Lác Mai Châu

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 40,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 800k
 • Dịch Vụ ăn uống 100k- 200k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
40,000đ

Nhà Sàn Số 6 Bản Lác Mai Châu

1 Đêm Ngủ Nhà Sàn
 • khách lẻ 30,000đ/đêm
 • Thuê cả nhà sàn 800k
 • Dịch Vụ ăn uống 80k- 200k
 • Vị Trí Bản Lác 1, Mai Châu
Book Now!
30,000đ
12