default-logo

Khách Sạn Bình Minh Mai Châu Hòa Bình

1 đêm
 • Giá Phòng 25$ - 40$k
 • Bao gồm ăn sáng
 • Chưa bao gồm VAT
 • Bao gồm phí dịch vụ
Book Now!
650,000đ550,000đ

Khách Sạn Mai Châu Valley view

1 đêm
 • Giá Phòng 30$ - 100$k
 • Bao gồm ăn sáng
 • Chưa bao gồm VAT
 • chưa bao gồm phí dịch vụ
Book Now!
650,000đ

Khách Sạn Mai Châu Lodge

1 đêm
 • Giá Phòng 70$ - 130$k
 • Bao gồm ăn sáng
 • Bao gồm VAT
 • Phí dịch vụ 5%
Book Now!
1.400.000đ
12