default-logo

Bungalow Mai Châu Farmstay

1 Đêm Bangalow
 • Giá Phòng 500k -1.200kđêm
 • Ăn sáng Miễn Phí
 • Chưa Bao gồm Thuế VAT
 • Có Nhà Hàng, Mini bar,Hồ Bơi,
 • Bản Lác Mai Châu, Hòa Bình
Book Now!
500.000đ400.000đ

Mai Châu Nature Place

1 Đêm Phòng Đôi
 • Giá Phòng : 500k - 1.800k
 • Ăn sáng miễn Phí
 • Chưa Bao gồm Thuế VAT
 • Có phục vụ ăn uống
 • Na phon Mai Châu, Hòa Bình
Book Now!
650,000đ500,000đ

Mai Châu Ecolodge

1 Đêm Phòng Giường Đôi
 • Giá Phòng 2400k-5200k/đêm
 • Ăn sáng Buffet Miễn Phí
 • Chưa Bao gồm Thuế VAT
 • Có Nhà Hàng, Mini bar,Hồ Bơi,
 • Mai Châu, Hòa Bình
Book Now!
2.800,000đ2,400,000đ

Mai Châu HideAway Bangalow (Resort)

Deluxe view 1 Đêm
 • Giá Phòng 90$ - 250$k
 • Bao gồm ăn sáng Buffe
 • Bao gồm VAT
 • Bao gồm phí dịch vụ
Book Now!
105$90$

Sol Bangalow Mai Châu

1 Đêm
 • Giá Phòng 16$ - 300$k
 • Bao gồm ăn sáng buffe
 • Chưa bao gồm VAT
 • Bao gồm phí dịch vụ
Book Now!
3,450,000đ3,050,000đ